ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ
Số/Kí hiệu 88/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 03/11/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu
​Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 286. HD Chỉ thị 05.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu