ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản tuyên truyền Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII)
Số/Kí hiệu 1487 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành 03/11/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​tuyên truyền Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII)​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 320- CV tuyen truyen Ket luan 06 Ban Bi thu TW.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu