ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ
Số/Kí hiệu 1486/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 03/11/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 321- CV tuyen truyen trien khai NQ 128.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu