ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫnHướng dẫn Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
Số/Kí hiệu 83/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 04/10/2021
Người kí Cao Văn Quang
Trích yếu

Hướng dẫn Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon đề cương ngày hội.docx
Chon biểu mẫu tổng hợp Ngày hội.docx
Chon 270. HD tổ chức Ngày hội năm 2021.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu