ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (02) Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 26/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2016
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu
Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ-26-Khoa IX.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu