ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Liệt kê nhân khẩu triển khai dự án PAPI năm 2021
Số/Kí hiệu 248/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/06/2021
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Liệt kê nhân khẩu triển khai dự án PAPI năm 2021​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon scan_Liệt kê nhân khẩu triển khai dự án PAPI năm 2021.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu