ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Phối hợp tuyên truyền phòng, chống Lở mồm, long móng giai đoạn 2021-2025
Số/Kí hiệu 251/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/06/2021
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Phối hợp tuyên truyền phòng, chống Lở mồm, long móng giai đoạn 2021-2025​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon scan_251 - Phối hợp tuyên truyền phòng, chống Lở mồm, long móng giai đoạn 2021-2025.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu