ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tăng cường truyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Số/Kí hiệu 1256/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 22/07/2021
Người kí Cao Văn Quang
Trích yếu

V/v tăng cường truyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch và hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 222 CV. T.tr vận động hỗ trợ nd khó khăn do covid.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu