ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện Định Quán
Số/Kí hiệu 242/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 11/07/2021
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện Định Quán

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon 242.CV tiếp tục tuyên truyền Covid.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu