ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (01) Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 27/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2016
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

Nghị quyết về chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh khóa IX​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ-27-Khoa IX.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu