ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v báo cáo thực trạng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh
Số/Kí hiệu 1148/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 25/05/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

V/v báo cáo thực trạng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 150.CV.doc
Chon 151. Đề cương báo cáo BCTMT.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu