ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số/Kí hiệu 66/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 23/04/2021
Người kí Vũ Đình Trung
Trích yếu

​Hướng dẫn phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉn​h Đồng Nai năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD 102 ma túy - mại dâm.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu