ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Số/Kí hiệu 62/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 16/03/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

Hướng dẫn ​tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 64-HD Tuyentruyen Phattrien KT-XH.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu