ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản phân công Cụm trưởng cụm thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai năm 2021
Số/Kí hiệu 134/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 26/02/2021
Người kí Cao Văn Quang
Trích yếu

phân công Cụm trưởng cụm thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 45. QĐ cụm trưởng.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu