ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BÁO CÁO Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số/Kí hiệu Số: 276/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 03/03/2021
Người kí Bùi Quang huy
Trích yếu

BÁO CÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

nhiệm kỳ 2016 - 2021​ 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon BC 27.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu