ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản kế hoạch thực hiện Phong trào "Đoàn kết sáng tạo" năm 2021
Số/Kí hiệu 51/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 01/03/2021
Người kí Phạm Đình Ban
Trích yếu

Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (sau đây gọi tắt là phong trào “Đoàn kết sáng tạo”) trên địa bàn huyện​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 51-KH PT Đoàn kết sáng tạo.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu