ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2021
Số/Kí hiệu 1007/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 02/03/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2021

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 46a. Mẫu khai KNC 2021.doc
Chon 46b. DS. KNC 2021.doc
Chon 46. CV. KNC 2021.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu