ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn công tác tôn giáo 2021
Số/Kí hiệu 53/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 22/02/2021
Người kí Vũ Đình Trung-PCT
Trích yếu

​Hướng dẫn công tác tôn giáo 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon Hướng dẫn công tác tôn giáo 2021.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu