ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế Hoạch - Hiệp thương lần thứ I
Số/Kí hiệu 51/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 28/01/2021
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Kế hoạch tổ chức hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐB HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon KH Hiệp thướng lần 1.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu