ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hương dẫn thực hiện công tác Phong trào năm 2021
Số/Kí hiệu 57/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 24/02/2021
Người kí Vũ Đình Trung
Trích yếu

​Hương dẫn thực hiện công tác Phong trào năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD 40- phongtrao_2021.doc
Chon 57 HD_0001.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu