ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thực hiện Công tác Thi đua - khen thưởng trong hệ thống Mặt trân huyện năm 2021
Số/Kí hiệu 50/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 08/02/2021
Người kí Phạm Đình Ban
Trích yếu

kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Mặt trận huyện năm 2021​ 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 07 - 50 - KH-Thuc hien cong tac TDKT nam 2021.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu