ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021 trong hệ thống
Số/Kí hiệu 46/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 27/01/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021 trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 6. HD tuyên truyền các ngày lễ lớn.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu