ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người
Số/Kí hiệu Số: 85/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 24/01/2021
Người kí Bùi Quang huy
Trích yếu

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu,

        thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026)​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH Hiệp Thương HĐND 06.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu