ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp triển khai nội dung tuyên truyền trong tháng 01/2021
Số/Kí hiệu 229/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 20/01/2021
Người kí Phạm Đình Ban
Trích yếu

​phối hợp triển khai nội dung tuyên truyền trong tháng 01/2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 07 - 229 Tuyên truyền vận động t1.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu