ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân c
Số/Kí hiệu SỐ: 82/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 15/01/2021
Người kí Cao Văn Quang
Trích yếu

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH 03.docx
Chon 34.Lich trinh (bau cu HĐND).DOC

Văn bản liên quan

 
Về đầu