ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kê hoạch triển khai thực hiện Chương trình 1
Số/Kí hiệu 41/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 14/01/2021
Người kí Phạm Đình Ban
Trích yếu

​Kế hoạch thực hiện Chương trình 1 "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2021

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 03 - KH thực hiện CT1.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu