ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19
Số/Kí hiệu 223/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 14/01/2021
Người kí Phạm Đình Ban
Trích yếu

​V/v tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 03 - 223 -Tuyên truyền vận động phòng chống covid.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu