ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo tình hình hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tháng 10 năm 2020.
Số/Kí hiệu /BC-MTTQ-BTT.
Ngày ban hành 05/10/2020
Người kí
Trích yếu

​Báo cáo tình hình hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tháng 10 năm 2020.​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon BC thang 10-2020 mới.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu