ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản THÔNG TRI Hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ
Số/Kí hiệu Số: 10/TT-MTTW-BTT
Ngày ban hành 22/09/2020
Người kí Trần Thanh Mẫn
Trích yếu

       THÔNG TRI

Hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

 ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 25_9_thong_tri_gs_can_bo_dang_vien_MFME (1).docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu