ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BC kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2020
Số/Kí hiệu 80 /BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 09/11/2020
Người kí Nguyễn Mạnh Tiến
Trích yếu

​BC kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon 80- Báo cáo BC 9 THÁNG 2020.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu