ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “T
Số/Kí hiệu 32 /HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 21/09/2020
Người kí Nguyễn Thị Kim Yến
Trích yếu
 

Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” trong hệ thống Mặt trận thành phố​.

 
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon 32- HD tuyên truyền CT 42 TP (1).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu