ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường
Số/Kí hiệu 35/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 11/09/2020
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu
Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 311. HD tuyên truyền CT 42.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu