ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BC  kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị và Kế h
Số/Kí hiệu 81 /BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 11/09/2020
Người kí Nho Văn Lịch    
Trích yếu

​BC kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 31/12/2013 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon BC kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ của Bộ Chính trị và KH số 162-KHTU ngày 31122013 của BTV Tỉnh uỷ.doc.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu