ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thông báo triệu tập lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020
Số/Kí hiệu 42/TB-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 30/06/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu
 

Thông báo triệu tập dự học lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận

cho cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở năm 2020

 
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 216-TB Taphuan 2020.doc
Chon BM DS TAP HUAN 2020.xls

Văn bản liên quan

 
Về đầu