ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các tôn giáo năm 2020
Số/Kí hiệu 13/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 24/02/2020
Người kí Đào Bình Trọng
Trích yếu

​Hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các tôn giáo năm 2020​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu