ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn công tác Dân tộc năm 2020
Số/Kí hiệu 12/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 20/02/2020
Người kí Đào Bình Trọng
Trích yếu

​Hướng dẫn công tác Dân tộc năm 2020​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon scan_HD công tác Dân tộc năm 2020.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu