ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BC thực hiện điểm mô hình Trường Ban Dan vận đồng thời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện
Số/Kí hiệu 63/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 16/03/2020
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​BC thực hiện điểm mô hình Trường Ban Dan vận đồng thời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon scan_BC thực hiện điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu