ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo tình hình dư luận xã hội tháng 3-2020
Số/Kí hiệu 61/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/03/2020
Người kí Đào Bình Trọng
Trích yếu

​Báo cáo tình hình dư luận xã hội tháng 3-2020​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon scan_BC dự luận xã hội tháng 3-2020.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu