ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Bản chấm điểm đánh giá nhiện vụ chính trị năm 2020
Số/Kí hiệu MTT-BTT
Ngày ban hành 13/02/2020
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Bản chấm điểm đánh giá nhiện vụ chính trị năm 2020​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon scan_Bản chấm điểm đánh giá chính trị năm 2020.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu