ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản DS đăng ký tham gia bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2020
Số/Kí hiệu 03/DS-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 15/04/2020
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​DS đăng ký tham gia bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2020​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu