ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo công tác tháng 1 năm 2020
Số/Kí hiệu 58/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 15/01/2020
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

​Báo cáo công tác tháng 1 năm 2020​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon scan_BC công tác tháng 01-2020.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu