ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Tăng cường lãnh đạo công tác NN, ND,NT (CT50-CT_TU)
Số/Kí hiệu 85/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/03/2020
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

​Tăng cường lãnh đạo công tác NN, ND,NT (CT50-CT_TU)​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon scan_Thực hiện CT50-CT_TU về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu