ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Xin ý kiến điều chuyển chuyên viên Hội CTĐ đến cơ quan Ủy ban MTTQ huyện
Số/Kí hiệu 86/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/03/2020
Người kí
Trích yếu

​in ý kiến điều chuyển chuyên viên Hội CTĐ đến cơ quan Ủy ban MTTQ huyện​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon scan_Xin ý kiến điều chuyển viên chức hiện đang công tác tại cơ quan HCTĐ đến công tác tại cơ quan MTTQ huyện.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu