ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo tình hình hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tháng 5 năm 2020.
Số/Kí hiệu 60/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/05/2020
Người kí Nguyễn Mạnh Tiến
Trích yếu

​áo cáo tình hình hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tháng 5 năm 2020.​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon BC thang 5-2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu