ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn lựa chọn, giới thiệu đại biểu điển hình tiên tiến tham dự và đề nghị khen thưởng Đại hội
Số/Kí hiệu 27/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 19/05/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

hướng dẫn lựa chọn, giới thiệu đại biểu điển hình tiên tiến tham dự và đề nghị khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước Khối thi đua 10, lần thứ II, giai đoạn 2020-2025 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 169. HD lựa chọn đại biểu ĐHTT K10.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu