ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII)
Số/Kí hiệu 26/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/05/2020
Người kí Đào Văn Phước
Trích yếu
 

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư​

 
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 155.HD.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu