ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Về viec bao cao thuc hien noi dung Phap lệnh số 34/2007/PL-UVTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân
Số/Kí hiệu 137/CV-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 06/05/2020
Người kí Nguyễn Thanh Hòa
Trích yếu

​V/v Báo cáo thực hiện nôi dung Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Nhơn Trạch
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu