ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tron
Số/Kí hiệu 24/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/04/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

hướng dẫn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 153. HD phân loại chất thải rắn sh tại nguồn.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu