ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lư
Số/Kí hiệu 55-NQ/TW
Ngày ban hành 02/11/2020
Người kí Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu

Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045​ 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 55-NQ-phat-trien-nang-luong-quoc-gia.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu