ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS...
Số/Kí hiệu 42/KH-MTTQ
Ngày ban hành 20/03/2020
Người kí Nguyen Thanh Hòa
Trích yếu

​Phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2020

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Nhơn Trạch
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu